• Transparentní účet
    123-1552310247/0100
  • Telefon
    (+420) 776 255 158

Narozen:       10.10.2006

Onemocnění:  Vigilní kóma

Příspěvek na: Zdravotnické potřeby na půl roku

Cílová částka: 60 000,-Kč

Příběh Matýska

Matýsek se narodil jako zdravý kluk, který byl v roce 2010 po operaci krčních mandlí ve FN Brno reoperován a následně zůstal ve stavu VIGILNÍHO KÓMATU. Na základě několika systémových chyb nemocnice, se akutní stav vyžadující okamžitou resuscitaci a zajištění okysličení mozku, přeměnil v nezvratné poškození mozku, jehož důsledkem je trvalý apalický syndrom. Konkrétních 7 minut bez pomoci a kyslíku tehdy navždy změnilo Matýskův život….

Matýskův současný stav vyžaduje 24 hodinovou intenzivní zdravotnickou péči, která vypadá následovně – začíná ve 4 hod ráno a končí v 11 večer. V průběhu 5 hodin nočního klidu se však musí každou hodinu (někdy i častěji) odsát a několikrát zapolohovat. Přes den se ošetřovatel/maminka vůbec nezastaví – přísun tekutin, přichystání stravy, dávkování obojího po malých dávkách sondou do bříška, vyprazdňování, ranní hygiena, večerní koupání, převazy aktivní rehabilitace, aktivní bazální stimulace, polohování atd.

Již téměř 10 let se o Matýska staráme doma a podařilo se nám najít dlouhodobě udržitelný systém péče, který je však ve všech ohledech velmi křehký a extrémně náročný, protože nahrazuje dlouhodobou nákladnou intenzivní péči v nemocnici. Zaručuje však Matýskovi důstojný život. Ačkoli se nám po mnoha letech soudů podařilo s nemocnicí domluvit na finančním vyrovnání, tak péče o Matěje je dlouhodobě, bez další finanční podpory, jen těžko udržitelná. Měsíční domácí péče, nehrazená zdravotní pojišťovnou, vychází celkem kolem 84 000,- Kč měsíčně. Ačkoli se maminka o Matýska stará 8 hodin denně, tak největší část nákladů tvoří financování pomáhajících zdravotních sester, které pojišťovna proplácí jen částečně. Velké jsou i doplatky na zdravotnické pomůcky, kterých je potřeba hodně.

Stále máme víru v pokrok v medicíně a čekáme i na zázraky. Do té doby chceme Matýskovi zajistit důstojný život.

Z celého srdce děkujeme všem, kdo nám i Matýskovi pomáháte. Nesmírně si vaší podpory vážíme, bez vás bychom to my ani Matýsek nezvládli. Moc děkujeme!

Odkaz na dokument ČT: zde

Manželé Kociánovi