• Transparentní účet
    123-1552310247/0100
  • Telefon
    (+420) 776 255 158

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % částky, kterou darujete.

Již jsme pomohli těmto dětem:

Matýsek

Narozen:       10.10.2006 Onemocnění:  Vigilní kóma Příspěvek na: Zdravotnické potřeby na půl roku Cílová částka: 60 000,-Kč Příběh Matýska Matýsek se narodil jako zdravý kluk, který byl v roce 2010 po operaci krčních mandlí ve FN Brno reoperován a následně zůstal ve stavu VIGILNÍHO KÓMATU. Na základě několika systémových chyb nemocnice, se akutní stav vyžadující okamžitou resuscitaci

Isabelka

Narozena:       30.10.2014 Onemocnění:  Noonanův syndrom Příspěvek na: 20 lekcí Hippoterapie (1 lekce = 60 min.) Cílová částka: 10 000,- Příběh Isabelky Isabelka se narodila se sluchovou vadou, s psychomotorickou retardací,  centrálním hypotonickým syndromem a vadou zraku. Isabel i přes veškerou péči a speciální stravu neprospívala a proto byla hospitalizovaná v nemocnici. Tam bohužel nastaly komplikace a byla převezená

František

Narozen:       Říjen 2013 Onemocnění:  Dětská mozková obrna Příspěvek na: Intenzivní rehabilitace a speciální ortézy Cílová částka: 60 000,- Kč Příběh Františka František se narodil už ve 27. týdnu těhotenství s porodní váhou 990 gramů jako těžce nezralý novorozenec. Od problémů s dýcháním, přes infekce, krvácení do mozku, operace i udržování v umělém spánku, kdy prodělal celkovou SEPSI

Julinka

Narozena:       7.8.2017 Onemocnění:  Bartterův syndrom – Typ I., Dětská mozková obrna Příspěvek na: 3 Intenzivní hiporehabilitační pobyty Mirákl Cílová částka: 60 000,-Kč Příběh Julinky Julinka se narodila ve 34.tt s váhou 1950g, genetickými testy jí byl diagnostikován BARTTERŮV SYNDROM – TYP I. Toto onemocnění má 1 člověk z milionu, Julinčin typ I má 1 člověk z