• Transparentní účet
    123-1552310247/0100
  • Telefon
    (+420) 776 255 158

Narozena:       30.10.2014

Onemocnění:  Noonanův syndrom

Příspěvek na: 20 lekcí Hippoterapie (1 lekce = 60 min.)

Cílová částka: 10 000,-

Příběh Isabelky

Isabelka se narodila se sluchovou vadou, s psychomotorickou retardací,  centrálním hypotonickým syndromem a vadou zraku. Isabel i přes veškerou péči a speciální stravu neprospívala a proto byla hospitalizovaná v nemocnici. Tam bohužel nastaly komplikace a byla převezená na JIP, kde byla uvedená do umělého spánku, zaintubovaná a napojená na umělou plicní ventilaci (UPV). Po pár týdnech ji byla zavedená tracheostomie, která byla šetrnější. Postupně byla odvykaná  od UPV, napojená pouze na oxygenátor a pomalu probouzena. Když už bylo Isabelce lépe,  byla plánovaná operce Pegu.  Při operaci bohužel nastaly vážné komplikace spjaté s poraněním jícnu. Část jícnu ji byl odebrán a následně byla zavedená gastrostomie, díky níž se nyní stravuje.  

Ve dvou letech byl Isabelce diagnostikován NOONANŮV SYNDROM, který způsobuje její zdravotní stav, špatné prospívání, problémy s dýcháním, poruchy vzrůstu, zrakovou vadu. Isabelka je odkázaná na 24 hodinovou péči.

Isabelce je nyní 5 let a je to velmi zvídavá malá slečna, která má ráda blikající a zvukové hračky, zvukové knihy a hudební nástroje. Ráda podniká výlety, kde si zvědavě prohlíží okolí. Isabelka také nyní  začala navštěvovat speciální  školu, kde několikrát do týdne spolu chodíme.

Případný dar bychom použili na intenzivní hiporehabilitační pobyt a lekce  hippoterapie, které Isabelku moc baví a velmi ji pomáhají. Všem případným dárcům tímto moc děkujeme!

Maminka Isabelky