• Transparentní účet
    123-1552310247/0100
  • Telefon
    (+420) 776 255 158

Jednorázový příspěvek

Na náš transparentní účet můžete zaslat libovolnou částku, tu pak rovnoměrně rozdělíme mezi všechny děti, které aktuálně potřebují pomoc.

Číslo transparentního účtu: 123-1552310247/0100

Transparentní účet je veden u Komerční banky a.s. viz:
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-1552310247

QR platba

Chci přispívat pravidelně

Pokud chcete přispívat pravidelně, tak ve vašem internetovém bankovnictví naleznete sekci pravidelné platby a nastavíte nový trvalý příkaz se stejnými údaji jako výše.

Chci se stát partnerem

Společně připravíme ten nejoptimálnější model spolupráce. Navrhneme logo s označením spolupráce tak, aby Vaši obchodní partneři a zákazníci věděli, že pomáháte VZHŮRU K ZÁZRAKŮM. Smlouvu připravíme tak, abychom vyhověli všem zákonným požadavkům.

Kontaktujte nás na emailové adrese:

info@vzhurukzazrakum.cz

nebo tel. čísle +420 776 255 158.

Každý příspěvek, i ten sebemenší, nám umožní dále pomáhat.