• Transparentní účet
    123-1552310247/0100
  • Telefon
    (+420) 776 255 158

Narozena: červen 2019    

Onemocnění: Dětská mozková obrna, diskynetická forma

Příspěvek na: Rehabilitace

Příběh Gretky

Gretka se narodila v červnu 2019 po bezproblémovém těhotenství. Bohužel porod samotný byl velice náročný – Gretka zůstala delší dobu v porodních cestách bez přísunu kyslíku a musela být kříšená. Ihned byla převezena do FN Ostrava, kde byla několik dní v řízené hypotermii (ochlazování mozku), aby se mozek mohl co nejlépe regenerovat. Přesto nedostatek kyslíku zásadně ovlivnil část mozku. Diagnóza zní: Dětská mozková obrna, diskynetická forma, která se projevuje mimovolnými pohyby, které ruší přirozený pohybový vývoj. Gretka sama nesedí, neplazí se, neleze, nemluví. Nejraději by však dělala vše, jako její vrstevníci, protože její mentální vývoj se naštěstí nezastavil. Má obrovskou chuť do života, je veselá, stále usměvavá, společenská a zajímá se o dění kolem sebe. I Když nemluví, tak velmi dobře chápe a má smysl pro humor.

Gretka potřebuje celoživotní rehabilitace. Rodiče se snaží hledat nové i stávající cvičební a léčebné metody, které zlepší její psychomotorický vývoj.

Gretka pravidelně dochází na neurorehabilitace, ergoterapii, canisterapii a hipoterapii, která ji velmi pomáhá. Všechny tyto rehabilitace jsou však velmi finančně náročné a pojišťovna z nich proplácí pouze malou část. Proto rodiče potřebují finanční pomo

Z celého srdce DĚKUJEME.

Podpořit Gretku můžete jednoduše tak, že otevřete vaše on-line bankovnictví, naskenujte v aplikaci vaší banky přiložený QR kód pro on-line platbu a zadáte libovolnou částku. Zaslat finanční prostředky můžete také přímo na transparentní účet: 123-1552310247/0100.

QR kód pro on-line platbu pro Gretku